Site logo

Waarom ú wilt werken met Mosaiek


Een goed ontworpen gebouw is geen luxe, eerder noodzaak. Goede leefomgevingen dragen bij aan het geluk van mensen. Voor iedereen -jong en oud, arm en rijk- ontwerpt Mosaiek goede gebouwen en gebieden: Een school waarin kinderen zich vrij voelen en gestimuleerd, een woning waarin ouderen of gehandicapten zich prettig en geborgen voelen, een gebied dat gebruik maakt van zijn mogelijkheden en kracht.

Wij werken aan projecten die echt een bijdrage leveren, betekenisvolle projecten die er toe doen!

We werken aan publieke gebouwen, zorg, scholen, woningbouw en gebiedsontwikkeling.Wij gaan voor de hoogst haalbare kwaliteit, binnen de bestaande (financiële) randvoorwaarden. Daarvoor is creativiteit en een nieuwe manier van denken nodig, want de middelen zijn vaak beperkt. Daarom: ‘meer doen met minder’, dat is de nieuwe realiteit. Reëel, effectief en efficiënt. Herbestemmen in plaats van slopen en alleen nieuw bouwen als het echt nodig is. In elke omstandigheid zien wij veel ruimte, kansen en mogelijkheden.


Onze missie


Mosaiek is creatief, open, ambitieus, eigenzinnig en kundig. We werken aan en geven inhoud aan vraagstukken van deze tijd, die nu om goede oplossingen vragen. Wij kijken over de grenzen van ons vakgebied heen, waarbij we ook zelf het initiatief nemen voor projecten. Wij zoeken opdrachtgevers die met ons de ruimte en de mogelijkheden zien. Goed kijkend en invoelend in de context, vertalen wij niet alleen wensen en eisen maar vooral uw en onze dromen.

Onze architectuur is verfrissend, gelaagd, met fijnzinnige detaillering, ruimtelijkheid en is altijd gespitst op de zintuigelijke ervaring.

Tijd voor de architecten van Mosaiek


Mosaiek is een landelijk werkend full service architectenbureau. Dankzij een langdurig dienstverband bij Architectuurstudio Herman Hertzberger hebben we geleerd met visie grote, complexe projecten aan te pakken, vanaf de allereerste ontwerpfase tot en met de uitvoering. We zijn gewend in multidisciplinaire teams te werken en te ontwerpen vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Vanuit Utrecht en Midwoud werken we aan projecten die “er toe doen”.